Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка.

English version


   

Франка, 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, кім. 318; тел. (032)2403570 ; e-mail <ihr@franko.lviv.ua>

 

Директор — Грицак Ярослав Йосипович, доктор історичних наук, професор.

 

Інститут історичних досліджень був створений у жовтні 1992 р. для реформування дослідження і викладання історії у Львівському університеті. Мета Інституту — поглиблення рівня наукових досліджень у галузі історичної науки та споріднених з нею наукових дисциплін. Інститут впроваджує нові методики історичних досліджень (усна історія, прозопографія, застосування математичних методів і комп’ютерної техніки), популяризує кращі здобутки класичної української та західної історичної науки; розширює міжнародні зв’язки і співпрацю з українськими та зарубіжними науковими центрами, які досліджують історію Центральної та Східної Європи. Його особливістю є поєднання академічної та викладацько-методичної діяльності.

З 1996 р. Інститут регулярно видає свій науковий журнал “Україна модерна”, який має статус видання ВАКу. У журналі публікуються статті, розвідки, рецензії українських та зарубіжних вчених з історії України та Центрально-Східної Європи нової та новітньої доби.

 

Інститут має свою науково-технічну раду. Наукова структура Інституту:

Центр вдосконалення викладання та досліджень історії

(керівник -Зашкільняк Л., працівники - Гентош Л., Павлишин О., Дмитерко О.);

Сектор довідкової історичної літератури (керівник - Підкова І.);

Сектор  історії Католицької Церкви (керівник – Гентош Л.);

Сектор регіональних досліджень (керівник – Сусак В.);

Сектор історичної полоністики (керівник – Зашкільняк Л.)

Бібліотека і архів Інституту (керівник – Павлишин О.)

 

Над виконанням науково-дослідних проектів в Інституті працюють:

доктор історичних наук, професор Ярослав Грицак (який також є професором Центрально-Східного Інституту у Будапешті) – директор Інституту;

доктор історичних наук, професор Леонід Зашкільняк;

кандидат історичних наук Ліліана Гентош – науковий співробітник Інституту;

кандидат історичних наук Олег Павлишин – молодший науковий співробітник Інституту;

магістр історії Віктор Сусак – молодший науковий співробітник Інституту;

асистент кафедри давньої історії та допоміжних історичних дисциплін ЛНУ Ігор Підкова;

Оксана Дмитерко –  методист Інституту.

Наталя Миско – старший лаборант Інституту.

 

 

 

Видання Інституту історичних досліджень

(монографії, збірники праць, посібники)

(1993-2000)

 

Сулик Р. Дерев´яне церковне будівництво на Стрийщині. Львів; Стрий. 1993 р. 122 с.

Ковчег (Збірник статей з церковної історії). Ч. 1 / Ред. Я.Грицак, Б. Гудзяк. Львів, 1993. 154 с.

Довідник з історії України: У 3-х т. Т. 1. Київ, 1993. 239 с.

Другий Міжнародний конгрес україністів. Історія. Ч.1 (296 с.) і Ч. 2 (218 с.). Львів, 1994.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Т. 1 (530 с.) і Т. 2 (574 с.). Київ, 1994.

Матеріали засідань Історичної та Археологічної комісії НТШ у Львів (лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). Львів, 1994 . 124 с.

Формування української нації: історія та інтерпретації. Львів, 1995. 136 с.

Матеріали засідання Українського осередку Демократичного семінару (15 грудня, м. Львів). Київ-Львів, 1995. 60 с.

Довідник з історії України: У 3-х т. Т. 2. Київ, 1995. 436 с.

Михайло Грушевський і львівська історична школа. Львів, 1995. 258 с.

Україна модерна. Ч. 1. Львів, 1996. 212 с.

Mappa Mundi (Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя). Львів; Київ; Нью-Йорк, 1996 . 912 с.

Грицак Я. Нариси історії України. Формування модернерної української нації. Київ, 1996. 360 с.

Мілена Рудницька. Статті, листи, документи / Упор. М. Дядюк. Львів, 1998. 844 c.

Центральна і Східна Європа в XV-XVIII століттях: питання соціально-економічної та політичної історії (До 100-річчя від дня народження Професора Дмитра Похилевича) / За ред. Л. Зашкільняка, М. Крикуна. Львів, 1998. 304 с.

Україна модерна. Ч. 2-3. Львів, 1999. (Вип. За 1997-1998). 448 с.

Матеріали конференції “Михайло Грушевський і сучасна історична думка”. Львів, 1999. 375 с.

Підкова І (ред.). Довідник з історії України: У 3-х т. Київ, 1994, 1996, 1999.

Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісії НТШ в Україні. Львів, 1999. Вип. 2 (1995-1997 рр.). 480 с.

Джеджора О. Історія Європейської Цивілізації. Львів, 1999. 432 с.

Підкова І., Джеджора О. Світова історія XIX-XX ст. Словник. Львів, 2000. 368 с.

Грицак Я. Нариси історії України. Формування модернерї української нації. Київ, 2000. 2-е вид. 360 с.

Україна модерна. Ч. 4-5. Львів, 2000. (Вип. За 1999-2000). 520 с.

Jarosŀaw Hrycak, Historia Ukrainy. 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu. Lublin, 2000. 360 s.

Україна Модерна. Ч. 6. Львів, 2001. 210с.

Довідник з історії України./ Під ред. Шуста Р. та Підкови І. Київ, 2001. 1135с.

Дюпон-Мельниченко Ж.-Б. Ададуров В. Французька історіографія ХХ ст. Львів, 2001. 161 с.

Підкова І. Україна 1991-1996: хроніка подій. Львів, 2001. 494с.

Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Львів, 2002. 752с.

Ададуров В. Історія Франції. Львів, 2002. 412с.

Україна Модерна. Ч. 7. Львів, 2001. 2с 238с.

Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI- в першій половині XVII століття. Львів, 2003. 205с.

 

 

Розробка навчально-методичних програм і спецкурсів

 

Грицак Я. Формування модерної української нації (спецкурс, історичний факультет).

Грицак Я. Західне пограниччя Російської імперії та Радянського Союзу (спецкурс, історичний факультет).

Гентош Л. Держава, нація, націоналізм в істоії Центрально-Східної Європи ХХ ст. (обов”язковий курс магістерської програми)

Гентош Л. Націоналізм і фемінізм (спецкурс магістерської програми)

Підкова І. Навчальні програми з історії України та всесвітньої історії для середніх загальноосвітніх шкіл (6-11 класів). Київ, 1994, 1995, 1996.

Павлишин О., Середяк А., Івануса Г., Тихонова Т., Овсієнко Н. Сторінки історії ЗУНР-ЗОУНР 1918-1919 рр. Методичний посібник до 80-річчя проголошення Західно-Української Народної Республіки. Львів, 1998, 51 с.

Сусак В. „Жива історія моєї родини: методологічний посібник для виконання старшокласниками науково-дослідного проекту." Львів: Львівська обласна Мала Академія Наук, 2000.

Сусак В., Черниш Н. Біографічний метод в соціальних дослідженях: історія, методологія, практика (спецкурс, історичний факультет).

Сусак В., Гадомська Г. Основи Макінтош: системні програми та текстові редактори (спецкурс 24 години).

Сусак В., Гадомська Г. Основи Інтернету: електронна пошта та WWW-мережа (спецкурс, історичний факультет).

 

 

Конференції та семінари,

проведені Інститутом історичних досліджень

(1993-2003)

 

Міжнародна конференція-круглий стіл «Церква, культура та політика в ранньоновітній і новітній Україні» (в рамках 2-го конгресу МАУ). 26.08.1993. Брюховичі.

Міжнародна конференція-круглий стіл «Формування української нації: історія та інтерпретації» (в рамках 2-го конгресу МАУ). 27.08.1993. Брюховичі.

Міжнародна конференція «Біографічний метод у соціальних дослідженнях». 5-7.09.1994. Львів.

Міжнародна конференція «Михайло Грушевський і Львівська історична школа». 24-25.10.1994. Львів.

Міжнародна конференція до 50-роковин смерті митрополита Андрея Шептицького. 31.10.-1.11.1994. Київ-Львів.

Міжнародна робітня «Історія і проблеми націоналізму: дослідження і викладання». 24-25.05.1995. Львів.

Міжнародна конференція «Демократія в Бєлорусі, Польщі, Росії й Україні по виборах: що далі?». 11.01.1996. Львів.

Міжнародна конференція «Концепції Східної Європи: до 100-річчя кафедри Грушевського у Львівському університеті» (в рамках 3-го конгресу МАУ). 27.08.1996. Харків.

Міжнародна робітня семінарських груп із демократії (у співпраці з Новою Школою Соціальних Досліджень, Нью Йорк) «Оксамитова контрреволюція: прихід до влади лівих у Центральній та Східній Європі». 14-15.12.1996. Львів.

Міжнародна конференція-робітня «Проблеми викладання курсу Історія Західної цивілізації». 8.05.1998. Львів.

Міжнародна конференціяНаціональні дискурси: пост-модерн чи пост-мортем?”. 4-5.01.1999. Львів.

Міжнародна конференція «Виклики сучасної історіографії: світовий та український контексти» 9-11.11. 2001. Львів.

 

Семінари Львівського міської громадської організації «Демократичний семінар»

 

„Україна після виборів”. 4 квітня 1998 р.

„Реформи в Українській Армії”; 3 травня 1998 р.

„Україна: проблема національного проводу”; 26 вересня 1998 р.

„Україна: прогнози розвитку”; 27 жовтня 1998 р.

„Галичина — образ минулого чи майбутнього для України?”. 5 грудня 1998 р.

„Національні дискурси: пост-модерн чи пост-мортем?”; 4-5 січня 1999 р.

„Хто має владу в Україні?“; 13 березня 1999 р.

„Засідання присвячене пам’яті В’ячеслава Чорновола”; 3 квітня 1999 р.

„Українська дійсність і завдання жінки”; 8 травня 1999 р.

„Чи є Донецьк майбутнім для України?”; 5 червня 1999 р.

„Політичний вибір України”; 23 червня 1999 р.

„Відповідальність і безвідповідальність українських інтелектуалів”; 11 вересня 1999 р.

„Україна між Заходом і Сходом”; 23 жовтня 1999 р.

„Львів і ми у Львові”; 12 грудня 1999 р.

„Десять років політичних змін в Україні”. 25 грудня 1999 р.

 

Наукові семінари журналу “Україна модерна”

 

Політика влади і російського націоналізму щодо українського питання – нездійсненний вибір між “французьклю” і “британською” стратегією” – за участю Олексія Мілера, професора Центрально-Європейського університету (Росія), 2 березня 2002 р.

Перспектива дослідження партійної історії в австрійській Галичині (1880-1914 рр.)” – за участю Гаральда Біндера (Австрія), 15 червня 2002 р.

Написання текстів з історії у країнах Центрально-Східної Європи” – за участю Марка фон Ґаґена, професора Колумбійського університету (США) та професора Елізабет Валькенер, 23 серпня 2002 р.

            Соціальна ідентифікація в сучасній Україні” – за участю Оксани Маланчук, доктора Мічіґанського університету (США), 20 вересня 2002 р.

            Молодіжні субкультури і національна ідентичність у Львові у 1950-1970-х роках” – за участю Вільяма Ріша, стипендіата СЕР (США), 25 жовтня 2002 р.

            Українські гостьові робітники та іміґгранти в Португалії (1997-2002)” – за участю Віктора Сусака, наукового співробітника Інституту історичних досліджень (Україна), 29 листопада 2002 р.

            У совєцькому Львові” – за участю Ольги Матюхіної, доктора Мічіґанського університету (Україна), 27 грудня 2002 р.

Сільські читальні на Самбірщині 1880-1914 рр.” – за участю Андрія Заярнюка, наукового співробітника Інституту історичних досліджень (Україна), 27 лютого 2003 р.

Уявлення про чудесне в ранньоновітній українській ментальності” – за участі Романа Голика, наукового співробітника Інституту українознавства (Україна), 4 квітня 2003 р.

 

Науково-дослідні проекти

  Інституту історичних досліджень

(1992-2009)

 

1992-1994 – “Інститут історичних досліджень” Грант Міжнародного Фонду “Відродження” на підтримку та розвиток Інституту. Керівник – Ярослав Грицак.

 

1993-1994 – “Українське національне відродження в Галичині XIX – початку ХХ ст.: порівняльний аналіз соціального складу патріотичних груп”. Керівник – Ярослав Грицак. Ґрант ДКНТ України.

 

1993-1994 – “Львів-Донецьк: порівняльний аналіз групових ідентичностей та ієрархій суспільних лояльностей”. Спільний проект Інституту історичних досліджень та Мічіґанського університету. Науковий керівник – Ярослав Грицак. Ґрант Міжнародного Фонду “Відродження”.

 

1993-1995 – “Суспільно-політичне та культурне життя в Україні в ХХ ст. в усних спогадах сучасників”. Ґрант програми ДКНТ України “Взаємодія суспільних та особистих якостей людей в умовах радикальних змін в Україні”. Науковий керівник проекту – Віктор Сусак.

 

1995-1996 – “Демократичний семінар” – ґрант від Нової Школи Соціальних Досліджень (Нью Йорк) на проведення двох українсько-польських семінарів. Співкерівник від Інституту – Ярослав Грицак.

 

1996-1998 – “Формування ідентичностей та суспільні реалії в Естонії, Україні та Узбекістані” – міжнародний соціологічний проект під керівництвом Центру російських та східноєвропейських студій Мічіґанського університету. Учасники від Інституту – Ярослав Грицак та Віктор Сусак. Ґрант Фундації Форда.

 

1997-1998 – “Львів – Перемишль: доля двох міст – етнічні та міжконфесійні взаємини на українсько-польському пограниччі”. Керівник – Ярослав Грицак). Ґрант Research Support Scheme – OSI, Прага.

 

1997-2000 – “Націоналізм і проблеми модернізації: національні і соціальні ідентичності в новітній Україні”. Науковий керівник – Ярослав Грицак. Ґрант Міністерства освіти та науки України.

 

1997-1998 – “Інституалізуюча демократія. Польща і Україна в порівняльній перспективі”  Інститут був українським учасником цього міжнародного проекту Університетський коледж південного Стокгольму, Швеція.

 

1997-“Центр Історичної Полоністики”. Науковий керівник – професор Леонід Зашкільняк. Ґрант Міжнародного Фонду ”Відродження”.

 

1999 – “Центр вивчення громадської думки”, науковий керівник – Наталія Черниш. Ґрант Міжнародного Фонду “Відродження”.

 

жовтень 2000-2001 – “Історична память та формування регіональних і національних ідентичностей: приклад Львова”. Науковий керівник – професор Ярослав Грицак. Грант CEU Junior Faculty Research Support Scheme 1999/2000.

 

2001-2002    “Вища освіта: лідерство задля прогресу”. Проект здійснюється за підтримкою фонду “Відродження”. Науковий керівник – проф. Леонід Зашкільняк.

 

2001-2003 “Формування національних і соціальних ідентичностей в Україні новітнього часу (XIX-XX ст.)”. Науковий керівник – проф. Грицак. Проект фінансується міністерством освіти України.

 

2003-2004 – “Історична спадщина і соціальний капітал в сучасній Україні”. Науковий керівник – проф. Грицак. Проект фінансується МОН України.

 

2005-2006 - "Регіоналізм і інтеграційні процеси в новітній Україні в історично-порівняльному контексті". Науковий керівник - професор Ярослав Грицак. Проект фінансується МОН України.

 

  2005-2006 – “Архів Івана Франка – університетові Івана Франка”. Науковий керівник – проф. Грицак. Здійснюється за рахунок спеціального фонду ЛНУ.
 

  2009 - Програма дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика


Зміст