Факультет міжнародних відносин
 
       Eng.  


Львівський національний університет
імені
Івана Франка

Каталог публікацій викладачів факультету


Навчально-методичні матеріали

Вісник Львівського університету "Серія Міжнародні відносини" 

 

 

 

 


Адреса: Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка
79602 м.Львів, вул. Січових Стрільців, 19
Телефон: (032) 272-79-73
(032) 239-44-20
(032) 239-47-48
Факс: (032) 272-79-73
E-mail:

ird@franko.lviv.ua


У структурі факультету 7 кафедр, Центр країн Північної Європи, Інститут європейської інтеграції, кабінет країнознавства, малий видавничий центр.

Факультет міжнародних відносин — один з наймолодших у Львівському університеті. Він був створений у 1992 році за ініціативою ректорату ЛДУ, Львівських обласної та міської держадміністрацій, ряду народних депутатів України, при підтримці та сприянні Комісії у закордонних справах Верховної Ради України, Міністерства закордонних справ, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
У 1992 році до складу факультету міжнародних відносин увійшли дві кафедри: міжнародного права (створена в 1991 році) та політичної географії і країнознавства (1992 р.). В період 1992-2003 років створено кафедри: міжнародних економічних відносин (1994р.), іноземних мов (1995р.), міжнародних відносин і дипломатичної служби (2001), країнознавства і міжнародного туризму (2001), міжнародного економічного аналізу і фінансів (2003) та європейського права (2003).
За час існування факультету, крім штатних викладачів, тут працювали знані науковці з США, Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Швеції, Великої Британії, Швейцарії, Голандії тощо.
На факультеті регулярно проводяться зустрічі з провідними українськими та зарубіжними дипломатами. Факультет відвідали: міністри закордонних справ України Зленко А.М., Удовенко Г.Й., Тарасюк Б.І., Грищенко К.І., Яценюк А.П., Огризко В.С.
Укладена угода між МЗС України і факультетом міжнародних відносин про підготовку кадрів для дипломатичної служби України.
Студенти та викладачі факультету беруть участь у міжнародних програмах та проектах: TEMPUS-TACIS “Вивчення європейського права в університетах України”, “Вища освіта: лідерство заради прогресу”, “Комерційна дипломатія”, “Партнерство Львівського та Орегонського (США) університетів”, "Екологія Балтійського моря", "Народи Балтійського регіону" та “Сталий розвиток Балтійського регіону” у рамках проекту "Балтійський університет", що дає змогу ширше знайомитись з роботою колег в інших країнах, брати участь у численних наукових конференціях як в Україні так і за її межами.
З 1993 року, при факультеті діє громадська організація студентів "Молода дипломатія", яка є юридичною особою, підтримує тісні зв’язки з аналогічними організаціями зарубіжних університетів, а з 1995 року видає свій друкований орган "Молода дипломатія".

Факультет здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю "Міжнародні відносини"
та магістрів і спеціалістів за спеціальностями:

Спеціальність „Міжнародні відносини”
Спеціалізації: зовнішня політика і національна безпека;
дипломатична служба і міжнародні організації;
європейська політика.

Спеціальність „Міжнародне право”
Спеціалізації: міжнародне публічне право;
міжнародне приватне право;
право Європейського Союзу;
міжонародне екологічне право;
міжнародна адвокатура.

Спеціальність „Міжнародні економічні відносини”
Спеціалізації: комерційна дипломатія;
управління зовнішньоекономічною діяльністю;
міжнародні фінансові відносини;
зовнішня торгівля;
митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
транскордонне співробітництво.

Спеціальність „Міжнародна інформація”
Спеціалізації: міжнародні інформаційні системи і технології;
зв”язки з громадськістю;
інформаційний менеджмент;
аналітичне та пропагандистське забезпечення зовнішньополітичних інтересів;
інформаційна безпека;
електронна комерція.

Спеціальність „Країнознавство”
Спеціалізації: політика, економіка і право країн Центрально-Східної Європи;
політика, економіка і право країн Північної Європи;
Європейський Союз;
економіка та організація міжнародного туризму і послуг.

До аспірантури на факультеті приймають за такими спеціальностями:
23.00.04. – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
12.00.11 – міжнародне публічне право
08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

На факультеті працює спеціалізована Вчена рада К.35.051.11 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук зі спеціальностей 23.00.04 „Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку” та 23.00.05 „Етнополітологія та етнодержавознавство”.

Голова Ради Мальський Маркіян Зіновійович, доктор економічних наук,
професор
Заступник Голови Ради Мороз Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент
Секретар Ради Присяжнюк Юрій Іванович, кандидат географічних наук, доцент