Кафедра світової літератури
к. 431, тел.
239-45-82
E-mail: svitlit@lnu.edu.ua
 

Завідувач:
Мацевко-Бекерська Лідія Василівна, доцент, доктор філологічних наук


Члени кафедри:

 

доценти, кандидати філологічних наук

 

 

асистенти, кандидати філологічних наук

 

 

 асистенти

 

 

Старший лаборант Кіт Оксана Іванівна

 


 

ІНФОРМАЦІЯ. ОГОЛОШЕННЯ


ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА КАФЕДРИ

 

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

 

 

ВИХОВНА РОБОТА

 

ПУБЛІКАЦІЇ КАФЕДРИ

 

 

 

 

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

Світова література в літературознавчому дискурсі ХХІ сторіччя. Керівник наукової теми – доцент Мацевко-Бекерська Л. В.

 Кафедра світової літератури (перша назва – кафедра західноєвропейської літератури) як окремий структурний підрозділ почала діяти при філологічному факультеті наприкінці 1939 р. разом із поновленням занять у Львівському університеті. Першим керівником кафедри (1939‑1947) став відомий літературознавець, письменник і перекладач Михайло Рудницький (1889‑1975) спеціаліст з української літератури та порівняльного літературознавства. З 1944 р. на кафедрі почала працювати Марія Шаповалова (1915‑1994). Захистивши кандидатську дисертацію “Іван Франко – дослідник і перекладач Шекспіра”, вона ініціювала написання (у співавторстві) підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”, який мав дотепер уже чотири видання (зокрема, 1982 р., 1993 р. і 2011 р.) і залишається одним із найавторитетніших українських підручників з даного курсу для гуманітарних факультетів.

З 1948 р. кафедру західноєвропейської літератури (1949 р. перейменовану на “кафедру зарубіжних літератур”) очолив к.ф.н., доц. Олексій Чичерін (1899‑1989), згодом професор, який працював на кафедрі до останніх років життя. О. Чичерін захистив 1957 р. докторську дисертацію “Роман-эпопея в литературе критического реализма”, впродовж 1958‑1982 рр. одна за одною у московських видавництвах з’являються його книги “Идеи и стиль”, “Ритм образа”, “Очерки по истории русского литературного стиля”, “Произведения О. Бальзака “Гобсек” и “Утраченные иллюзии”, що стали теоретичною основою літературознавчої школи дослідників авторського стилю. З 1950 р. кафедра перебуває у структурі факультету іноземних мов. З 1974 по 1985 рр. кафедрою завідував літературознавець-славіст проф. Володимир Моторний (співавтор підручника “Історія зарубіжної літератури. Середні віки. Відродження”), а з 1985 по 1996 рр. – доц. Альбіна Гаврилюк (авторка монографії “Стиль форсайтівського циклу Джона Голсуорсі”). З 1996 р. до липня 2010 р. кафедру очолював доц. Ярема Кравець, дослідник франкомовних літератур (зокрема і бельгійської та квебекської), їхніх взаємин з українською, дійсний член НТШ, автор понад 350 наукових публікацій, перекладач, член НСП. З липня 2010 р. завідувачем кафедри є доцент, доктор філологічних наук Лідія Мацевко-Бекерська (авторка монографії Українська мала проза кінця ХІХ – початку ХХ століть у дзеркалі наратології). З травня 1997 р. кафедра дістала назву “кафедра світової літератури”. Своєю педагогічною діяльністю кафедра охоплює три факультети Львівського національного університету імені Івана Франка, на яких читаються курси історії світової літератури (факультет іноземних мов, факультет культури і мистецтв та філософський факультет) та відповідних національних літератур (факультет іноземних мов). Крім того, кафедра забезпечує підготовку зі спеціальності “Учитель світової літератури” на філологічному факультеті, викладання світової та національної літератур на гуманітарно-природничому факультеті Інституту післядипломної освіти. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальність 10.01.04 – література зарубіжних країн.

Кафедра підтримує постійні творчі контакти з літературознавцями Австрії, Бельгії, Греції, Канади (Квебек), Люксембургу, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Словенії, США, Фінляндії, Франції, ФРН, Чехії. Співробітництво із закордонними науково-дослідними центрами втілюється в обміні науковою продукцією та консультуванні з різноманітних питань світового літературного процесу, а також у спільних публікаціях. Розробляються наукові проекти, якими кафедра інтеґрується у європейську систему досліджень проблем зарубіжного літературознавства і літературної компаративістики.

В останні роки наукові зацікавлення співробітників кафедри світової літератури були зосереджені на таких питаннях: основні літературні процеси у світовій літературі (д.ф.н. Мацевко-Бекерська Л. В., доценти Бандровська О. Т., Варецька С.О., Кравець Я. І., Мельник Д.М., Поліщук Н. Ю., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П., асистенти Кіт О.І., Коминська Н.І., Михайлюк Н.І., Маєвська О.Т.), проблеми розвитку роману у світовій літературі (доценти Бандровська О. Т., Гаврилюк А. М., Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Поліщук Н. Ю., к.ф.н., асистент Тарасюк Я. П.), модифікація жанрів та проблеми часу і простору в сучасній літературі (д.ф.н. Мацевко-Бекерська Л. В., к.ф.н., асистент Пастух Х.А.), проблеми стилю та образу автора (доценти Гаврилюк А. М., Варецька С.О., Мельник Д.М.), проблеми літературного постмодернізму (доценти Бандровська О. Т., Варецька С.О., Поліщук Н. Ю., Сенчук І. А.), проблеми перекладознавства (доценти Кравець Я. І., Кушнір І. Б., Тарасюк Я. П.).

 

Теоретичні курси кафедри:

·         Вступ до літературознавства (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л. В., к.ф.н., асистент Пастух Х.А., к.ф.н., доцент Поліщук Н.Ю., асистент Кіт О.І.)

·         Історія світової літератури (доценти Бандровська О.Т., Гаврилюк А.М., Кравець Я. І., Кушнір І.Б., Сенчук І.А., Тарасюк Я. П. к.ф.н., асистент Яремчук В.В., асистент Кіт О.І.)

·         Національна (англійська) література (доценти Бандровська О. Т., Гаврилюк А. М., Сенчук І. А., к.ф.н., асистенти Пастух Х.А., Яремчук В.В., асистенти Коминська Н.І., Михайлюк Н.І.)

·         Національна (німецька) література (доценти Варецька С.О., Мельник Д.М.)

·         Національна (французька) література (доценти Кравець Я.І., Кушнір І.Б., Тарасюк Я. П.)

·         Національна (іспанська) література (асистент Маєвська О. Т.)

·         Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л.В.)

·         Методика викладання світової літератури у ВНЗ (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л.В.)

·         Методологічні основи сучасного літературознавства (д.ф.н., доцент Мацевко-Бекерська Л.В.)

 

Спецкурси кафедри:

·         Історія світової літератури (для студентів філологічного факультету) (доцент Тарасюк Я.П., асистент Михайлюк Н.І.)

·         Історія англійського роману (доцент Бандровська О.Т.)

·         Особливості жіночого письма англійської літератури ХІХ – ХХ століть (доцент Поліщук Н.Ю.)

·         Поетика романтичного роману (доцент Мельник Д.М.)

·         Українсько-франкомовні літературні контакти ХХ століття (доцент Кравець Я.І.)

·         Вплив філософських концепцій на розвиток іспанської літератури ХVІІ – ХVІІІ століть (асистент Маєвська О.Т.)

·         Технології і тілесність у літературі модернізму (доцент Бандровська О.Т.)

·         Австрійський роман першої половини ХХ ст. (доцент Мельник Д.М.)

·         Розвиток натуралістичного роману у франкомовних літературах (доцент Кушнір І.Б.)

·         Феміністичні тенденції іспанської літератури (асистент Маєвська О.Т.)

·         Теорія літератури (доцент Мацевко-Бекерська Л.В.)

·         Література та гіпертекст (доцент Бандровська О.Т.)

·         Ірландський модернізм: В.Б. Єйтс, Дж. Джойс (доцент Сенчук І.А.)

·         Німецькомовний постмодерний роман про митця (доцент Варецька С.О.)

·         Сюрреалізм: проект міждисциплінарних студій (доцент Тарасюк Я.П.)

·         Порівняльне літературознавство (доцент Кушнір І.Б.)

·         Американська література (доцент Поліщук Н.Ю.)

·         Барокова парадигма у німецькомовній літературі другої половини ХХ ст. (доцент Варецька С.О.)

·         Новітня французька література (доцент Кушнір І.Б.)

·         Латиноамериканська література ХХ ст. (доцент Тарасюк Я.П.)

 

 З 1999 року на кафедрі світової літератури була захищена низка дисертацій:

 

Дисертант

Тема дисертації

Рік захисту

Місце захисту

Бандровська О. Т.

Творчість Д. Лоджа і англійський університетський роман 70-80-рр. ХХ ст.

1999

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Коваль М. Р.

Роль і місце ігрового чинника в романній творчості Джона Барта як явищі літератури постмодернізму.

2000

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Поліщук Н. Ю.

Трансформація міфологеми Агасвера в західноєвропейській літературі ХІХ-ХХ ст.

2001

Львівський національний університет

ім. І. Франка

Тодчук Н. Є.

Роман І. Франка “Для домашнього огнища” в руслі традиції і новації європейської літератури кінця ХІХ ст.

2001

Львівський національний університет

ім. І. Франка

Цибенко Л. Б.

Часово-просторова модель роману К. Рансмайра “Останній світ”. Феноменологічне наближення.

2001

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Шевчук Н. В.

“Різдвяні оповіді” Ч. Діккенса у хронотопно-типологічних зв’язках.

2001

Львівський національний університет

ім. І. Франка

Мочернюк Н. Д.

Сновидіння в поетиці романтизму: часово-просторова специфіка.

2005

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Гнідець У. С.

Специфіка комунікації в літературі для дітей та юнацтва (на матеріалі сучасної німецькомовної прози).

2007

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Яремко Р. В.

Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі М. Фріша.

2007

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

Варецька С. О.

Барокова парадигма у творчості Ґюнтера Ґраса

2008

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Петрусь О. В.

Особливості наративної стратегії в біографічній прозі П. Акройда.

2008

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Пастух Х. А.

Еволюція готичної поетики і роман “Буреверхи” Е. Бронте.

2009

Львівський національний університет

ім. І. Франка.

Рітц-Ракул К. П.

Поетика гіперроману в культурологічній та літературно-критичній перспективі (на прикладі романів М. Джойса, С. Моултропа, Ш. Джексон, М. Каверлі).

2009

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Мацевко-Бекерська Л. В.

(докт. дис.)

Наративні стратегії малої прози (на матеріалі української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.).

2009

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Дробіт І. М.

Історичний дискурс у британському романі 80-90-х років ХХ ст.

2010

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Кушнір І. Б.

Символ землі та специфіка його художнього втілення у франкомовній прозі кінця ХІХ – початку ХХ століття (романи Е. Золя, К. Лемоньє, Ш.-Ф. Рамюза)

2011

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

 

Мельник Д. М.

Самоідентифікація як особистісний і філософський дискурс у прозі І. Бахман (роман “Мáліна”, оповідання)

2012

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

 

Сенчук І. А.

 

Міфопоетика Вільяма Батлера Єйтса

2012

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Левицька О. С.

 

Принцип контекстуальності в організації художнього часопростору роману Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта

2013

Львівський національний університет ім. І. Франка

Бережанська Ю. В.

Поетика експресіонізму у прозі Густава Майрінка

2013

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Пастушук Г. О.

Генеза та еволюція образу блазня в англійській літературі Середньовіччя та Відродження

2013

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Тарасюк Я. П.

Проблематика і поетика ранніх романів Франсуа Моріака

2013

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Горлач М. В.

Концепт “Інший” в романній творчості Доріс Лессінг

2013

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського

Тимейчук І. М.

 

Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд

2014

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Яремчук В. В.

Міфопоетичні моделі світу в творчості представників літературного гуртка “Інклінгів”

2014

Чорноморський державний університет ім. Петра Могили