КРЕМІНЬ ЯК ПЕРША КОРИСНА КОПАЛИНА ЛЮДЕЙ КАМЯНОГО ВІКУ НА ПОДІЛЛІ Література
Кам’яний вік на території України.
За даними археологів, найвірогідніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії через Балкани і Центральну Європу майже 1 млн років тому [3-6, 10 - 15], в період раннього палеоліту. Ця міграція тривала протягом багатьох тисячоліть. Рештки найдавніших стоянок первісних людей (Рис.5). на території України знайдені біля Королеве (Закарпаття) [15], Амвросіївка (Донбас), Лука-Врублівецька (Хмельниччина) [3?7], Молодова (Чернівеччина) [8]. Всього відомо на території України понад 30 стоянок доби раннього палеоліту Основним знаряддям праці архантропів стало ручне рубило, що виготовлялося шляхом оббивання кам'яної заготівки з двох боків. На Тисі біля Королево (Закарпатська обл. ) В. Н. Гладиліним [15] був виявлений багатошаровий ранньопалеолітичний пам'ятник - Королево, що містить мустьерські й ашельські шари. Три нижніх шари дослідник датує ашелем. Стоянка Королево, по В. Н. Гладиліну, присвячена до V (120 - метрової) нижньоплейстоценової тераси Тиси. У двох нижніх шарах зустрінуті клектонські відщепи, рубило-подібні, чоперо-подібні, скребловидні і виємчасті знаряддя. В третьому шарі відзначена леваллуазька техніка розколювання. У басейні Дністра знайдено досить багато місцезнаходжень залишків артифактів періоду домустьєрських поселень. По Дністру і Пруту є не менш 20 стоянок і місцезнаходжень середньо-ашельської епохи [6]. Мабуть, саме давнє - місцезнаходження Лука-Врублевецька, відкрите в 1946 р. С. Н. Бібіковим і П. И. Борисковським [3, 4] у 20 км на південь від Кам'янець - Подільського. Територія кам'яних виробів ашельської епохи займає терасу довжиною 2 км і шириною 0,5 км. Ашельські крем'яні ручні рубила були знайдені археологами Борисковським П.І. в 1953 р. та Чернишем О.П. - в 1965 р.[3, 5]. Область поширення ручних рубил широка: Африка, Передня і Мала Азія, південь Європи. Частково вони знайдені на виявлених стоянках по одному з маршрутів руху шелльских людей з Африки на північ у Європу через Причорномор'я: на Чорноморському узбережжі Кавказу та й на березі Дністра в районі Луки-Врублевецької [5, 8, 13, 15]. Мустьєрські місцезнаходження поширені на багато сотень кілометрів північніше ашельських. Найбільша кількість мустьєрських місцезнаходжень відомо в басейнах Дністра, Пруту і Дніпра, а також у Приазов'ї. Долина Дністра - один з найважливіших районів зі стоянками палеоліту [6, 15] де особливо цікаві багатошарові пам'ятники Молодова I і V [8]. Основний внесок у вивчення археології дністровського мустьє зроблений А. П. Чернишом [5].
Рис.5. Карта зледенінь та стоянок раннього палеоліту на території Європи