Методичне забезпечення дисципліни
"Основи охорони праці"


Матеріали для підготовки до лекцій

Самостійна робота студентів


© Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра безпеки життєдіяльності, 2004-2013